このページの本文へ移動

動物検疫所

メニュー

~ขอความกรุณาทุกท่านที่จะมาญี่ปุ่น~เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางปศุสัตว์

ในปัจจุบัน กำลังเกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคไข้หวัดนกในนานาประเทศ

หากโรคติดต่อทางปศุสัตว์แพร่เข้ามาในญี่ปุ่น จะไม่เพียงสร้างความเสียหายให้แก่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศแต่ยังจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงแก่กิจกรรมทางเศษฐกิจด้วย

กรณีที่จะมาญี่ปุ่นจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรงทางปศุสัตว์ ขอความกรุณาให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ตลาดไก่สดและการสัมผัสฟาร์มปศุสัตว์

 

มาตรการสำหรับสนามบินและท่าเรือ

ด่านกักกันสัตว์  ได้จัดทำมาตรการใช้ที่สนามบินและท่าเรือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อตามด้านล่าง

ขอความกรุณาทุกท่านเข้าใจและโปรดให้ความร่วมมือ

การฆ่าเชื้อที่รองเท้า

มีการฆ่าเชื้อที่รองเท้าที่สนามบินและท่าเรือซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมา

สภาพการณ์จริงในการฆ่าเชื้อที่รองเท้าที่สนามบินและท่าเรือ

ปูพรมสำหรับฆ่าเชื้อที่รองเท้า ในทุกจุดที่นักท่องเที่ยวจะผ่าน เช่น บริเวณจุดตรวจคนเข้าเมืองBoarding bridgeเป็นต้น

พรมฆ่าเชื้อมีสารฆ่าเชื้อแทรกซึมอยู่ กรุณาเหยียบแรงๆ

※พรมฆ่าเชื้อนั้นอาจจะทำให้ลื่นได้ง่ายโปรดระวัง

kutuzoko_syoudoku1.png

kutuzoko_syoudoku2.png kutsuzoko_3

 

แนะนำการฆ่าเชื้อที่รองเท้าจากแผ่นโปสเตอร์และประกาศ

ที่เคาน์เตอร์กักกันสัตว์ มีการเตรียมการฆ่าเชื้อรองเท้าที่มีดินติดแน่น อาทิ รองเท้ากอล์ฟด้วย

靴底消毒案内看板 動物検疫カウンターの写真 動物検疫カウンター

 

เรียนท่านที่เข้าไปยังเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำฟาร์มปศุสัตว์ก่อนที่จะเดินทางมาญี่ปุ่น

กรณีที่ท่านได้สัมผัสกับปศุสัตว์ เข้าไปในตลาดไก่สด และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น มีความเป็นไปได้ว่าท่านอาจเป็นพาหะโรคติดต่อทางปศุสัตว์ เมื่อท่านมาถึงญี่ปุ่นแล้วกรุณาแวะเคาน์เตอร์ด่านกักกันสัตว์ของศุลกากรก่อน

 

เรียนท่านที่มาจากต่างประเทศที่มีเศษดินติดรองเท้าแน่น

ผู้สวมใส่รองเท้ากีฬา (รองเท้ากอล์ฟ) รองเท้าเดินป่า กรุณาเคาะดินทิ้งล่วงหน้า

และกรณีนำรองเท้าประเภทดังกล่าวบรรจุในกระเป๋ามาจากต่างประเทศ เมื่อท่านมาถึงญี่ปุ่นแล้วกรุณาแวะเคาน์เตอร์ด่านกักกันสัตว์ของศุลกากรก่อน

 


 

การนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เข้ามายังญี่ปุ่น

มีความหวาดเกรงกันว่าโรคระบาดร้ายแรงทางปศุสัตว์ที่เกิดในต่างประเทศจะกระจายเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ เช่น สินค้าเนื้อสัตว์ เป็นต้น

ผลการตรวจสอบการนำเข้าของด่านกักกันสัตว์ คือไม่สามารถนำเนื้อสัตว์ปีกเข้ามายังญี่ปุ่น เนื่องจากมีตัวอย่างการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกด้วย

 

ก่อนมาประเทศญี่ปุ่นกรุณาแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสัตว์มายังญี่ปุ่น

กรณีที่จะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ของญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศก็เช่นกัน การเข้ารับการตรวจสอบการส่งออกเป็นเรื่องจำเป็น โปรดระมัดระวัง


 

สุนัขดมกลิ่นตรวจค้น

ได้นำสุนัขดมกลิ่นตรวจค้นเข้ามาตรวจผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เป็น เป้าหมายกักกันสัตว์ตั้งแต่ในกระเป๋าสัมภาระที่ถือติดตัว


 

คำถามตอนเข้าประเทศ

เจ้าหน้าที่ประจำด่านกักกันสัตว์ (เจ้าหน้าที่กักกันโรคปศุสัตว์) จะเตรียมตั้งคำถามต่อผู้ที่จะเข้าประเทศ ว่า มีการพกพาเอาเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ใช้ตอนเข้าไปในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เช่น งานเกษตรปศุสัตว์หรือในฟาร์มและเครื่องมือที่ได้ใช้ เข้ามาด้วยหรือไม่

คำถามจะใช้วิธีการประกาศแนะนำภายในท่าอากาศยานที่มีนักท่องเที่ยวหรือภายในเครื่องบินหรือเรือที่เข้ามาเทียบท่าโดยตรงซึ่งมาจากประเทศหรือภูมิภาคที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย

หรืออีกหนึ่งวิธี ให้ผู้ที่จะเข้าประเทศตอบคำถามเกี่ยวกับการกักกันสัตว์ ทั้งในรูปแบบของการแจกแบบสอบถาม หรือการตอบปากเปล่า

รายละเอียดกรุณาดูหน้านี้


 

แคมเปญประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ระบบการตรวจการนำเข้าส่งออกและกิจกรรมของด่านกักกันสัตว์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จะต้องทำการโปรโมทอย่างจริงจัง โดนเฉพาะช่วงที่การเคลื่อนย้ายของคนและสิ่งของเพิ่มมากขึ้น อย่าง ช่วงวันหยุดระยะยาว

โปรแกรม Adobe Reader เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรับชมในรูปแบบ PDF File   ท่านที่ไม่มีโปรแกรม  Adobe Readerกรุณาดาวน์โหลดจาก Link ของ BannerAdobe Readerのダウンロードページへ